Hastane Otobüs

 

hastane otobüs

Mobil hastane ve sağlık otobüsleri firmamız tarafından konunun uzmanı mühendiler ve tıp uzmanların oluşan bir ekip çalışması ile üretilir. Gezici sağlık tarama muayene ve tedavi otobüsü imalatı gerek yurt içi gerekse yurt dışında bir çok müşterimizin tercihi ile firmamızı konusunda ihtisas sahibi yapmıştır.

Mobil sağlık otobüslerinde hijyenik koşullar, ve tıbbi ekipmanlara göre özel donanımlar ve otobüslerin tüm tasarımı, yeniden dizayn edilerek imal edilir. Gezici sağlık otobüsü içerisindeki başlıklar hastaların tedavisinde bir sabit klinikte bulmaları gereken tüm tıbbi cihazları barındırır.

Mobil klinik otobüsler bir çok tıbbi uzmanlık alanında üretilmekte ve gerek yurt içi gerekse yurt dışına göre dizayn edilerek ihraç da edilebilmektedir.  Mobil cerrrahi müdahale formatında da kullanılabilen sağlık otobüslerimizin genel başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

Aşağıda bir Arap ülkesi için hazırlayarak ihraç ettiğimiz ambulans otobüsümüzün fotoğraflarını görebilirsiniz. Bu ambulans otobüs, özel sipariş üzerine en yeni teknolojiler kullanılarak dünyada bir ilk olarak yapıldı.

Bu otobüs hem dünyanın en büyük ambulansı hem de en büyük acil yoğun bakım kliniği olarak tasarlanmıştır. Her türlü afet kaza ve savaş ortamında dünyanın en büyük acil müdahale kapasitesine sahiptir.

Otobüs içerisinde 8 adet hasta yatağı bulunmaktadır. Bu yatakların hepsinde 5 hayati fonksiyonu bulunduran acil bakım monitörleri bulunmaktadır. Bu monitörler ile 8 hastanın aynı anda kalp atışı, nabız, tansiyon, vücut oksijeni, vücut ısısı takip edilebilmektedir. Ayrıca 2 ana monitörle de tüm hastalar toplu olarak izlenebilmektedir.

Hastaların ve doktorların durumu uzaktan cep telefonu ile izlenebilmektedir. Bu amaçla otobüs içerisinde 8 adet kamera yerleştirilmiştir. Merkezi hastane yada birime canlı olarak yayın yapılabilmektedir.

Otobüsteki 6 yatak (sedye) , aynı zamanda çıkarılıp dışarıdan hasta taşıma kapasitesinde sahiptir. Araç içerisinde 6 doktor 4 hasta bakıcı aynı anda çalışabilir. Ayrıca 2 adet elektrikli ve ortopedik yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Üst katlarda bulunan yataklar elektrikli asansörlerle otomatik olarak inip kalkmaktadır.

Otobüs içerisinde tam donanımlı bir hastanede bulunan oksijen sisteminin aynısı bulunmaktadır. 10 adet 10’ar kiloluk tüplerden oluşan bir oksijen santrali yapılmıştır. Tüm yataklara ayrı oksijen boruları döşenmiştir. Bütün hastalara aynı anda oksijen verilebileceği gibi oksijen vakum da uygulanabilmektedir. Ayrıca 4 adet mobil oksijen tüpü ile olay yerinde oksijen taşınabilmektedir.

Genel olarak mobil ambulans ve klinik otobüsün özellikleri aşağıda özetlenmiştir. Detaylar talebe göre değişkenlik gösterebilmektedir. Hasta sayısı ve içeride bulunan üniteler müşteri talebine göre eklenebilmekte veya çıkarılabilmektedir. Tüm tercihler opsiyoneldir. 

Diğer mobil amaçlı özel üretim araçlarımızın tamamını incelemek ve PROJE YAPIM şirketimizin web sayfası için tıklayınız .

 

Mobil diş sağlığı, diş hastalıkları tarama - muayene ve tedavi otobüsü

Mobil ameliyathane ve cerrahi müdahale otobüsü

Mobil hastane hizmetleri otobüsü ve klinik otobüsler

Mobil kan merkezi ve kan alma otobüsü

Mobil laboratuvar otobüs

Mobil veteriner otobüsü

Mobil Ambulans Otobüs

Mobil acil yardım ve ilk müdahale otobüsleri 

ambulans otobüs otobüs ambulans

ilk yardım otobüsü gezici hastane otobüs

klinik otobüs notobüs hastane

hasta bakım otobüsü kadın hastalıkları otobüsü

sağlık otobüsü gezici sağlık otobüsü

gezici tarama otobüsü labaratuvar otobüs

polikilik otobüs

 

 

 

hastane otobüsklinik otobüs

acil servis otobüsü  ambulans otobüs  ameliyathane otobüsü  ameliyathane otobüs  ilk yardım otobüsü  KBB klinik otobüsü  klinik otobüs  mobil jinekoloji otobüsü  otobüs ambulans  otobüs diş kliniği  röntgen otobüsü  yataklı servis acil otobüsühastane otobüs  klinik otobüs  ambulans otobüs   hospital bus   clinic bus  medical bus

 

klinik otobüs poliklinik otobüs

 

mobil sağlık kliniği otobüs gezici ameliyathane mobil cerrahi otobüsü

 

diş hastalıkları otobüsü mobil diş sağlık klinik otobüs mobil ambulans otobüs

 

mobil kan alma merkezi otobüs gezici klinik otobüs

 

mobil laboratuvar Lab. otobüs mobil veteriner otobüsü

 

 

 

hastane otobüsklinik otobüs

acil servis otobüsü  ambulans otobüs  ameliyathane otobüsü  ameliyathane otobüs  ilk yardım otobüsü  KBB klinik otobüsü  klinik otobüs  mobil jinekoloji otobüsü  otobüs ambulans  otobüs diş kliniği  röntgen otobüsü  yataklı servis acil otobüsühastane otobüs  klinik otobüs  ambulans otobüs   hospital bus   clinic bus  medical bus

 

klinik otobüs poliklinik otobüs

 

mobil sağlık kliniği otobüs gezici ameliyathane mobil cerrahi otobüsü

 

diş hastalıkları otobüsü mobil diş sağlık klinik otobüs mobil ambulans otobüs

 

mobil kan alma merkezi otobüs gezici klinik otobüs

 

mobil laboratuvar Lab. otobüs mobil veteriner otobüsü